T. 604 911 638
TAFF ARCHITEKCI,
Paulina Taff-Piotrowska

T. 604 911 638
Taff Architekci,
Paulina Taff-Piotrowska

       

Oferta

Projektowanie architektoniczne i aranżacja wnętrz

Ściśle współpracujemy z naszymi klientami. Uważamy, że wzajemne zaufanie jest fundamentem w budowaniu prawdziwych wartości. Klienci przekazują nam wiedzę o swoich wymaganiach, potrzebach, celach. My dajemy narzędzia do ich realizacji i uczestniczymy w całym procesie wykonawczym. Dzięki przeprowadzanej każdorazowo analizie potrzeb, tworzymy świadomie. Jesteśmy twórcami, ale nie oderwanymi od biznesowej rzeczywistości. W procesie projektowym i wykonawczym łączymy kompetencje wielu osób, tak, aby uzyskać najlepszy efekt końcowy.

Proces

Każdy projekt jest różny, tak jak różne są oczekiwania i potrzeby klienta.

Z tego względu również proces realizacji może przebiegać różnie, ewoluować, podlegać modyfikacjom. Kształtujemy go wspólnie z Klientami, uwzględniając stopień złożoności i skomplikowania zamierzeń, przeznaczenie, styl, funkcje, lokalizację, budżet itd.

Współpraca rozpoczyna się od wzajemnego poznania, omówienia oczekiwań, harmonogramów, możliwości realizacji i strategii działania. Na tym etapie sporządzona zostaje oferta na ustalony zakres, w której wyszczegółowione są wszystkie przewidywane etapy prac projektowych wraz z terminami. Po jej zaakceptowaniu i zawarciu umowy, przystępujemy do pracy.

Na podstawie realizacji projektu domu / mieszkania, można wyróżnić następujące etapy procesu, których możemy podjąć się kompleksowo, bądź w ustalonym z Inwestorem zakresie:

Etap 1

Inwentaryzacja

Inwentaryzacja powierzchni objętej zakresem projektu i stworzenie dokumentacji technicznej CAD.

Zaczynamy od wizytacji powierzchni objętej zakresem projektu / bądź analizy dostarczonej dokumentacji i stworzenia dokumentacji CAD, co pozwala na precyzyjne dalsze planowanie i projektowanie wszystkich elementów, począwszy od rzutów i widoków ścian, poprzez projektowanie instalacji a skończywszy na wymiarowaniu projektowanych zabudów stolarskich i mebli.

Etap 2

Analiza potrzeb Klienta oraz potencjału nieruchomości.

Tu zaczyna się podróż do Państwa wymarzonego DOMU. Czasem te marzenia nie są do końca sprecyzowane, a czasem ulegają modyfikacjom z uwagi na charakter samej powierzchni projektowanej. Analizujemy i zestawiamy ze sobą wszystkie dane, puszczamy wodze wyobraźni ale dajmy też przemówić wnętrzu.

Projekt koncepcyjny.

Projekt koncepcyjny obejmuje wskazania budowlane dla wykonawcy dotyczące ewentualnych zmian budowlanych w lokalizacji ścian, wskazanie materiałów wykończeniowych, lokalizacji umeblowania pomieszczeń oraz mebli w zabudowie oraz wskazania dotyczące białego montażu, armatur, AGD oraz oświetlenia.
Projekt koncepcyjny, po jego akceptacji, jest podstawą do rozpoczęcia sporządzania dokumentacji do projektu wykonawczego, jak również do wykonania wizualizacji wybranych pomieszczeń.

Etap 3

Wizualizacje 3D

 

 

Etap 4

Projekt wykonawczy

Po zaakceptowaniu przez Inwestora projektu koncepcyjnego, tworzymy szczegółowy plan wykonawczy, zawierający precyzyjne wskazówki do realizacji poszczególnych prac, tj.:

 • rzuty i widoki ze szczegółowym zwymiarowaniem dla potrzeb budowlanych w zakresie niezbędnym do realizacji oraz zwymiarowaniem aranżacji zaakceptowanych przez Inwestora mebli ruchomych
 • dyspozycje dotyczące sufitów z rozmieszczeniem kompletnego stałego wyposażenia technicznego – szczegółowe dyspozycje dotyczące lokalizacji i rodzaju oświetlenia, wyjść instalacji energetycznej i nisko- prądowej wraz ze sterowaniem, wskazaniem osprzętu elektrycznego
 • szczegółowe dyspozycje dotyczące instalacji hydraulicznej.
 • szczegółowe dyspozycje dotyczące kolorystyki i rozwiązań materiałowych ścian, sufitów posadzek , wykończenia mebli w zabudowie, kuchni i łazienek
 • rysunki warsztatowe detali drzwi, mebli w zabudowie i projektowanych mebli wolnostojących.

Etap 5

Nadzór autorski

Dbamy o pełną zgodność faktycznej realizacji z projektem wykonawczym i wizualizacją Państwa inwestycji. Dotyczy to:

 • wyboru (wraz z Inwestorem) materiałów, osprzętu, mebli, tkanin, tapet, oświetlenia i innych elementów wystroju wraz z Inwestorem;
 • pomocy w wyborze Wykonawcy Generalnego i podwykonawców oraz udostępnienia im szczegółowych projektów wykonawczych do sporządzenia wycen;
 • dystrybucji dokumentacji projektowej, w wersji elektronicznej w fazie projektu technicznego do wskazanych przez Inwestora Wykonawców;
 • odpowiedzi na pytania wskazanych Wykonawców w uzgodnionym z Inwestorem terminie;
 • przekazania zatwierdzonej przez Inwestora dokumentacji projektowej Wskazanemu Wykonawcy do realizacji w formie elektronicznej i w wydrukach;
 • nadzoru nad prowadzonymi pracami.

Etap 6

Nadzór inwestorski

Dla inwestorów ceniących sobie spokój oraz pewność rzetelnej realizacji projektu oferujemy nadzór inwestorski. Polega on na kompleksowym prowadzeniu inwestycji za klienta i przygotowaniu inwestycji „pod klucz”.

Współpraca

Mówimy to z radością i wdzięcznością za wspólnie zrealizowane projekty.

Mówimy to z radością i wdzięcznością za wspólnie zrealizowane projekty. Gdyby nie współpraca ze sztabem profesjonalistów – firm budowlanych, wykonawców, stolarzy, dostawców, handlowców, i wielu innych ekspertów w swoich branżach, najpewniej bylibyśmy gdzie indziej. Dziękujemy Wam wszystkim za zrozumienie wizji, zaufanie, ciężką pracę i wspólne spektakularne efekty.

realizacje